Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6, παρ. 3 και του άρθρου 7, παρ. 1 του καταστατικού μας, σας καλούμε στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσής μας, την Πέμπτη 27 Μαρτίου, στην Αθήνα (Αίθουσα Συσκέψεων ΥΠΑΑΤ, Αχαρνών 2) και ώρα 9.30 πμ και σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί τελικά την Πέμπτη 3 Απριλίου, στην Αθήνα, στην αίθουσα συσκέψεων του ΥΠΑΑΤ (Αχαρνών 2), και ώρα 9.30 πμ με θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Οικονομικός Απολογισμός
  2. Απολογισμός Πεπραγμένων
  3. Ενημέρωση για εξελίξεις στον Δημόσιο Τομέα (Οργανισμός, Περιγράμματα, Αξιολογήσεις Διαθεσιμότητες) και Οργάνωση της Δράσης της ΠΕΓΔΥ- Κινητοποιήσεις

Ειδικά θέματα

Ο ελεγκτικός ρόλος των Γεωπόνων ΔΥ

Οργανισμός Περιφερειών –Δομή Υπηρεσιών ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού

  4. Θέματα Καταστατικών Αλλαγών

α) Σύσταση και Δραστηριοποίηση Περιφερειακού Αττικής

β) Δυνατότητα συμμετοχής στις εκλογές των μελών ΠΕΓΔΥ μικρών Νησιών χωρίς την μετακίνησή τους στην Έδρα της Περιφέρειας

γ) Εγγραφή στην ΠΕΓΔΥ και λοιπών συμβασιούχων γεωπόνων πέραν του αορίστου χρόνου που υπηρετούν στις Υπηρεσίες του Άρθρου 4 παρ. 1 του Καταστατικού της ΠΕΓΔΥ.

Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ       

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ