Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Μεσσηνίας -Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ3/2019 – Σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατριών (13) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών στο Πρόγραμμα Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2019 της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, που εδρεύει στην Καλαμάτα του Νομού Μεσσηνίας

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Α.Ο.Κ Τριφυλίας Π.Ε. Μεσσηνίας-Υπ’αριθμ. ΣΟΧ1/2019 για σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τεσσάρων (4) ατόμων, στο πρόγραμμα καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2019, της Δ/νσης Αγροτικής οικονομίας & κτηνιατρικής Τριφυλίας της Π.Ε. Μεσσηνίας

Διαβάστε περισσότερα