Επενδύσεις οινοποιείων: Δεν απαιτείται εγγραφή σε Γ.ΕΜ.Η. των αγροτικών συνεταιρισμών

Ερωτήματα ανέκυψαν κατά την ημερίδα που διεξήχθηκε την 3η Ιουλίου από το Υπ.Α.Α.Τρ (Δ/νση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων), σχετικά με την υποχρέωση όλων των επιχειρήσεων που υποβάλλουν αιτήματα ένταξης στο μέτρο των επενδύσεων των οινοποιείων, να είναι εγγεγραμμένες στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η).

Η ΚΕΟΣΟΕ ενημερώνοντας και την αρμόδια υπηρεσία του Υπ. Α.Α.Τρ διευκρινίζει ότι σύμφωνα με την την υπ΄αριθμ: 1237/76214/4-7-2016 εγκύκλιό του υπουργείου που ερμηνεύει τον ν.4384/2016 και ειδικά για στην ερμηνεία του άρθρου 19 (σελίδα 8) αναφέρει ότι : οι Α.Σ. ΚΑΣ, ΚΕΑΣ, απαλλάσσονται από την υποχρέωση εγγραφής τους στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η), στο Μητρώο Εμπόρων του ν. 3955/2011 (ΦΕΚ Α΄89) και στα Εμπορικά Επιμελητήρια της περιφέρειας τους.

Συνεπώς οι συνεταιρισμοί έχουν υποχρέωση μόνον να υποβάλλουν το αναφερόμενο στο παράρτημα ΙΙ της ΥΑ 1717/149520/21.6.2019 (ΦΕΚ Β 2736/2019) πιστοποιητικό εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων Συλλογικών Φορέων ,κατά την υποβολή των επενδυτικών σχεδίων των οινοποιείων τους ,σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση.

Για να δείτε το ΦΕΚ Β 2736/2019 (ΥΑ 1717/149520/21.6.2019 ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

πηγή: ΚΕΟΣΟΕ

Αρέσει σε %d bloggers: