Η έννοια της ζήτησης των αγροτικών προϊόντων.

Ένα χρόνιο πρόβλημα των εποχών.

Σε αυτό το άρθρο θα μιλήσουμε κυρίως για την αυξημένη ζήτηση στις ποσότητες των αγροτικών προϊόντων την κρίσιμη αυτή περίοδο, καθώς και τις ολοένα αυξανόμενες τιμές των προϊόντων αυτών ως συνέπεια της αυξημένης ζήτησης και της μικρής προσφοράς.

Ας μπούμε λοιπόν στο θέμα μας. Η περίοδος αυτή που διανύουμε θεωρείται  μεταβατική και κρίσιμη, αυτό έχει ως συνέπεια την διαρκώς αυξανόμενη τιμή των αγροτικών των προϊόντων με την προσφορά να παρουσιάζει μια συνεχή πτωτική τάση και τις τιμές έτσι να καθορίζονται. Τι σημαίνει όμως ζήτηση;

Σε αυτό το σημείο θα αναφέρουμε τις τρεις έννοιες της ζήτησης.

 1. Ζήτηση αγροτικού προϊόντος

Σε αυτή την έννοια της ζήτησης αναφερόμαστε στις ποσότητες του αγροτικού προϊόντος που ένας καταναλωτής ή μια εταιρεία θέλει και μπορεί να αγοράσει σε ορισμένο τόπο και χρόνο.

 1. Ζήτηση

Είναι μια συνεχής συνάρτηση των ποσοτήτων που ζητούνται και των αντίστοιχων τιμών τους.

 1. Ζητούμενη ποσότητα

Μιλάμε για την ζήτηση μια ορισμένης ποσότητας ενός προϊόντος σε μια ορισμένη τιμή μια ορισμένη χρονική στιγμή.

Ένας δεύτερος παράγοντας που καθορίζει την μορφή που μπορεί να πάρει η ζήτηση, είναι ο λόγος για τον οποίο ζητείται ένα προϊόν. Έτσι έχουμε αντίστοιχα την :

Πρωτογενή ζήτηση

Όταν το προϊόν καταναλώνεται ως είναι αυτούσιο(τα περισσότερα προϊόντα).

Δευτερογενής ζήτηση

Όταν το προϊόν που ζητείται χρησιμοποιείται για την παρασκευή ενός άλλου προϊόντος (πχ. σαλάτες μίγμα).

Σε αυτό όμως το σημείο έχει σημασία να αναφέρουμε και τον λεγόμενο νόμο της ζήτησης.

Αναφέρουμε λοιπόν και λέμε ότι η ζητούμενη ποσότητα ενός αγροτικού προϊόντος σε ορισμένο χρόνο και τόπο είναι δυσανάλογη ή καλύτερα αντιστρόφως ανάλογη της ορισμένης τιμής του.

Μιλάμε για την ζήτηση μια ορισμένης ποσότητας ενός προϊόντος σε μια ορισμένη τιμή μια ορισμένη χρονική στιγμή.

Οι παράγοντες τώρα εκείνοι που καθορίζουν την αυξομείωση της ζήτησης και των τιμών της, συνεπώς σχετίζονται άμεσα με την προσφορά είναι οι εξής:

 1. Οι τιμές των προϊόντων
 2. Οι τιμές και των υπολοίπων πιθανών υποκατάστατων προϊόντων
 3. Το εισόδημα των καταναλωτών
 4. Οι προτιμήσεις των καταναλωτών και τα κοινωνικά τους χαρακτηριστικά
 5. Οι συνήθειες των καταναλωτών
 6. Η διαθέσιμη ποσότητα του προϊόντος
 7. Η συχνότητα πληρωμής
 8. Οι ευκολίες πληρωμής
 9. Τα οικονομικά δεδομένα της εποχής
 10. Ενώ πολύ σημαντικό, είναι και η ευπάθεια των αγροτικών προϊόντων στις διάφορες συνθήκες αβιοτικών παραγόντων που αποτελούν και τον κύριο παράγοντα της αλυσίδας παραγόντων καθορισμού ζήτησης και τιμής αυτής.
 11. Τέλος, ένας ακόμα σημαντικός παράγοντας είναι και η προώθηση των προϊόντων από τους εταιρείες-φορείς των προϊόντων.

Οι συνήθειες των καταναλωτών, τα κοινωνικά τούς χαρακτηριστικά και οι προτιμήσεις τους, είναι παράγοντες μείζονος σημασίας και ως γνωστόν συνάδουν. Αυτές επηρεάζονται άμεσα από τις διαθέσιμες ποσότητες των προϊόντων, τις τιμές των προϊόντων και τις τιμές των τιμές των υποκατάστατων προϊόντων με αυτά, ενώ έμμεσα και από την κοινωνική προώθηση και τις προσπάθειες που γίνονται από τις εταιρείες- φορείς των προϊόντων. Το εισόδημα των καταναλωτών, οι ευκολίες πληρωμής και τα οικονομικά δεδομένα της εποχής είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την παραπάνω αλυσίδα παραγόντων.

Αυτό όμως που έχει πραγματική σημασία και δεν μπορεί να επηρεαστεί αλλά ούτε να αλλάξει με κοινωνική ευαισθητοποίηση, προώθηση και διάφορους άλλους τρόπους που αποτελούν τον κρίκο της διαφήμισης, είναι η ευπάθεια των αγροτικών προϊόντων ως προς τους διάφορους αβιοτικούς  παράγοντες.  Έτσι λοιπόν εν συνάρτηση αυτών που άλλοτε είναι ευνοϊκοί, άλλοτε αποτελούν εμπόδιο και είναι καταστροφικοί, άλλοτε μας ευνοούν και άλλοτε μας στερούν, άλλοτε μας προωθούν και άλλοτε μας αποτρέπουν καθορίζονται ως επί το πλείστον οι τιμές των προϊόντων.

Πως μπορεί ο καταναλωτής να δράσει;

Μοιάζει λιγάκι δύσκολο έως ακατόρθωτο το να δράσει αλλά καλύτερα θα λέγαμε ο καταναλωτής αντιδρά είτε στερούμενος των προϊόντων αυτών είτε στρεφόμενος σε εναλλακτικές λύσεις.

Πως μπορεί η εταιρεία να δράσει ή να αμυνθεί;

Όλες οι εταιρείες μικρές, μεγάλες, γνωστές και νέο ερχόμενες πρέπει διαρκώς να γνωρίζουν την κατάσταση που επικρατεί ως προς την αγορά, τις περιοχές που παράγονται τα προϊόντα, τις ελλείψεις και τα δυνατά τους σημεία και μέσω της συνεχούς ενημέρωσης και επικοινωνίας ακόμα και με τους ίδιους τους παραγωγούς να φτάνει στο σημείο να προλαμβάνει θα λέγαμε καταστάσεις δυσμενείς για την ίδια και την ευρύτερη αγορά.

Ένα χρόνιο πρόβλημα στο οποίο υπάρχει ή όχι λύση; Αντιμετωπίζεται ή απλώς εναρμονιζόμαστε έως ότου περάσει ο κύκλος του;  Το αφήνω στην δικιά σας κρίση!

Στρατιδάκης Ρούσσος, Γεωπόνος- Οινολόγος, ΓΠΑ

Αρέσει σε %d bloggers: