Ηράκλειο: Γεωργικές Προειδοποιήσεις για την Ελιά (16/4/2019)

Δείτε τις γεωργικές προειδοποιήσεις όπως τις εξέδωσε το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ηρακλείου εδώ.

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο: Γεωργικές Προειδοποιήσεις για το Αμπέλι (12/4/2019)

Δείτε τις γεωργικές προειδοποιήσεις όπως τις εξέδωσε το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ηρακελίου εδώ.

Διαβάστε περισσότερα